Vi har nu fyllt den kvot som Länsstyrelsen i Östergötland har medgivit i sitt skyddsjakttillstånd.

Därför är det inte tillåtet att skjuta flera skarvar i E-län. Däremot i F-län kan man fortsätta att jaga.

Fiskets Dag genomfördes för nionde gången den 18 juli. Vädret var fantastiskt och vi uppskattade antalet besökare till mellan 400 och 600 personer. Stefan Andersson fungerade som speaker och instruerade besökarna att hitta de olika begivenheterna. Stefan orienterade också om fiskevårdsområdets verksamhet.

De olika begivenheterna var: Prova på Casting, under sakkunnig ledning av Eldar och Johanna. Mete under ledning av Henry Hermansson och Pelle Ernst. Provkörning av båtar Huges.Sportfiske visades av Sportfiskarna i Tranås. Tillredning och försäljning av färsk fisk visades av Leo Alström och Anders Paulsson. Natruguidning och "håva småkryp" genomfördes av Naturrum som därutöver visade sin vanliga utställning med fiskmatning.

Skarvinventering i sjön Sommen 15 augusti 2018.

 

En skarvinventering har gjorts i sjön Sommen och nu har vi fått en nivå (index) som sedan går att jämföra med framtida inventeringar. Antalet direkta observationer är inte identiskt med totalsumman fåglar i sjön eftersom det finns risk att några är dubbelräknade, men indikerar ändå en mycket hög närvaro av skarv i sjön just nu. Totalt har 1 505 individer observerats denna morgon och inventeringen täcker hela sjön. De stora flockarna kan efter att blivit skrämda och räknade på en sektion flyga in en annan sektion. Om vi antar att observationer är gjorda två gånger för 1 000 fåglar, vilket är högt räknat, är det i sjön 1 000 skarvindivider just nu. Varje fågel äter 0,5 kg fisk dagligen, vilket ger ett totalt uttag av 500 kg per dag. Räkneexemplet kan fortsätta med antalet dagar per år som dessa individer finns i sjön. Detta blir då lite mer spekulation, då vi inte vet om numerären är konstant under en säsong etc. Inventeringen är utförd av Sommens Fiskevårdsområde tillsammans med Sportfiskeklubbarna i Boxholm och Tranås. Vid inventeringstillfället sköts 7 fåglar.

 

Slutsats: Skarvens stora närvaro och uttag i sjön Sommen torde ha en ej försumbar påverkan på sjöns fisksamhälle och utgöra ett stort hot för balansen mellan arterna och ekosystemet. Fortsatt störning och jakt i sjön, gärna ökad intensitet, är att rekommendera till alla vattenrättsägare. Nyttja vårt tillstånd till jakt på skarven, se vår hemsida för villkoren. Glöm inte att rapportera skjutna fåglar fortlöpande, dock senast 1 december. Nytt tillstånd för skyddsjakt kommer att krävas efter årsskiftet.

Traditionsenligt hålls "Fiskets dag" på färjeläget Torpön 18/7 10:00-16:00.

Visning av olika fiskemetoder, hur man tar hand av fångad fisk, mm.mm.