Sommenroding-roding-sommen

Sommen erbjuder stora möjligheter för sportfiskaren att utöva sin hobby. Sjöns varierande karaktär och det stora utbudet av fiskbara arter, ger ett varierat fiske oavsett om det bedrivs från land, båt eller is. Fisket är spännande och variationsrikt och passar både gammal och ung.

Sjön Sommen är artrik och hyser 22 arter varav de i särklass mest skyddsvärda är
storrödingen och den insjölevande öringen. 

För att fiska i sjön Sommen krävs fiskekort, vilka kan köpas för kortare eller längre tidsperioder hos någon av våra återförsäljare, via SMS eller via hemsidan. Vill du engagera dig mer i fisket kan du kontakta någon av traktens fiskeklubbar.