fagel_litenInom fågelskyddsområdena gäller följande under tiden 1 april – 10 juli:

• Förbjudet att beträda mark eller komma närmare strand än 100 meter.

• Förbud mot jakt, samt medföra hund eller skjutvapen inom fredningszon.

• Förbud att ofreda djur, skada ägg eller bo.

• Förbudet gäller inte markägare eller hans folk i samband med fastighetsförvaltning.

Du bör även efter denna fredningstid visa dessa öar största möjliga hänsyn. Områdena i sjön finns markerade på kartan ”Fågelskyddsområden”. Dessa bestämmelser kan undantas genom särskilda tillstånd lämnat av länsstyrelsen.

Fagelskyddsomraden sommen