Flyer För att skydda den känsliga reproduktionen av fisken i sjön måste våra fredningsområden respekteras. En karta finnas att ladda hem som en PDF, klar att skriva ut och ta med på fisketuren om det behövs.