Flyer För att skydda den känsliga reproduktionen av fisken i sjön måste våra fredningsområden respekteras. En karta finnas att ladda hem som en PDF, klar att skriva ut och ta med på fisketuren om det behövs.

1–4 - Fredningsområde. Allt fiske förbjudet under perioden 16 sep – 31 dec

5 - Fredningsområde. Endast fiske med handredskap tillåtet under perioden 16 sep – 31 dec

A–C  - Norslekplatser. Förbud mot mängdfångande redskap under perioden 15 apri – 15 maj. Undantaget är handredskap och nät med maskstorlek understigande 21 mm.