Vy-over-sommen-smal

Sommen_karta_mellanstor.v2Sommen är en av Sveriges större insjöar med en yta på 132 km².

Sjön Sommen är belägen på gränsen mellan Östergötland och Småland med huvuddelen av sjön i Östergötland.

De största samhällena vid eller i nära anslutning till sjön är Tranås, Boxholm, Sommen, Malexander, Torpa, Asby och Norra Vi. På Torpön, sjöns största ö, finns också Torpöns Camping och färjeläge. I övrigt är sjöns omgivningar ett glest bebygdt skogslandskap.

Sjön ligger i djupa skogar och omgivet av ett bergigt landskap, vilket har givit sjön en oregelbunden form med många vikar och drygt 300 öar.

På grund av denna karaktär med flera smala fjärdar, grunda vikar, stora pelagiska områden, stora djup och olika näringsstatus i östra respektive västra bäckenet, finns utrymme för många fiskarter (d v s många potentiella nischer). Sommen är dock näringsfattig, varför den inte hyser särskilt många karpfiskarter (s k cyprinider).

 

Sjön har genom åren trafikerats av åtskilliga ångbåtar, varav en fortfarande finns kvar, den gamla vedeldade Boxholm II, som gått på sjön sedan 1904.

Det finns flera legender runt Sommen, varav en handlar om Urkon, även kallad Sommakoa. Det berättas att det var en gammal ilsken ko som sparkade och krafsade upp ett stort hål. Det vattenfylldes sedan och blev sjön Sommen.