Vi har nu fyllt den kvot som Länsstyrelsen i Östergötland har medgivit i sitt skyddsjakttillstånd.

Därför är det inte tillåtet att skjuta flera skarvar i E-län. Däremot i F-län kan man fortsätta att jaga.