Årets fiskestämma gick av stapeln 21/3 kl. 18:30 på Solviken i Torpa, Ydre.

Ett 25-tal vattenägare var representerade.

eric Carpholm omvaldes som ordförande.

Reinhold Kastensson avtackades efter 40!!! år i FSO:s stryrelse.

Beslutades att behållningen av 2017 års fiskekortsförsäljning skall 50% gå tillbaka till sjön genom olika fiskevårdsåtgärder andra hälften skall gå vattenägarna.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan godkändes (se annan plats på hemsidan)

Mötet avslutades med att Sommens nye yrkesfiskare Anders Paulsson presenterade sig och sin verksamhet.