På grund av felaktig information från länstyrelsen har FVO gått ut på denna sida och meddelat att det råder förbud att fiska ål.

Detta är som väl är felaktigt och det är OK att fiska ål i Sommen även fortsättningsvis.

Dock gäller restriktoner för dem som fiskar ål och sedan säljer.