Nu är det hög tid för Er vattenrättsägare och arrendatorer som fiskar med mängdfångande redskap att rapportera 2017 års fångster.

Rapporterna sammanställs och kommer inte kunna knytas till enskilda fastigheter eller fiskare. Rapporteringen av fångster är mycket viktigt som

beslutsunderlag när nya fiskevårdandeinsatser planeras för vår unika sjö Sommen.

Kan du inte använda bifogad mall så skriv ned motsvarande uppgifter direkt i ett mail eller brev och sänd till Sommens FVO.

http://sommen.org/Styrelsen_Filer/Fangstrapportering_2017.pdf

Mvh Johan C

Mark och miljödomstolen har upphävt vissa delar av den gamla vattendomen för Visskvarn, detta möjliggör för Tranås Energi att anlägga ett omlöpe vid Visskvarn.
Om detta blir verklighet kommer Sommenöringen att få tillgång till lekvatten i Bulsjöån hela vägen upp till Västra Lägern.
Vi på Sommens FVO kan bara applådera detta initiativ. Dramatiska förbättringar av Sommenöringens livsvillkor kommer att ske när omlöpet blir verklighet. 

Ta åt Er äran tillsammans med våra medlemmar, klubbar och fiskekortslösare

Hej, lite glädjande nyheter, vi har blivet tilldelade priset ”Årets Fiskevårdsområdesförening” på nationell basis. Ta åt Er äran tillsammans med våra medlemmar, klubbar och fiskekortslösare. Det var första gången priset delades ut och vi delar priset med Övre Åsundens FVO i Ulricehamn. 

  

Redovisning av skjutna skarvar enl. tillstånd 218-1396-16 och 218-956-2016.

Sommens Fiskevårdsområde har under kalenderåret 2016 registrerat 44 skjutna fåglar, varav 4 i Jönköpings län. Därtill har 7 skarvar dött i bottengarn som används av yrkesfisket i E län. Äggprickning har skett på Östgötasidan till ett antal av 30 stycken.

 

11 oktober förra året påträffades en fiskare som trollade utan fiskekort, detta har nu gått till åtal och tingsrätten har utdömt ett skadestånd till FVO på 1700:- även böter på 9300:-