Redovisning av skjutna skarvar enl. tillstånd 218-1396-16 och 218-956-2016.

Sommens Fiskevårdsområde har under kalenderåret 2016 registrerat 44 skjutna fåglar, varav 4 i Jönköpings län. Därtill har 7 skarvar dött i bottengarn som används av yrkesfisket i E län. Äggprickning har skett på Östgötasidan till ett antal av 30 stycken.

 

Sommens fiskevårdsområde redovisar ett lägre antal skjutna Skarvar jämfört med tidigare år. Detta återspeglar inte populationens storlek utan är snarare så att en av de mest aktiva Skarvjägarna under tidigare år, inte haft möjlighet att agera under 2016.