Nu finns det en uppdatering av fiskevårdsplanen för Sommen! Den förra togs fram 2002 och förslagen i den har nu successivt genomförts och fått önskad effekt. Förändrade fiskemönster, nya gemensamma regelverk genom EU och ett varmare klimat gör att planen behövde uppdateras.

Läs mer!